Normy unijne a palenie w kominku

kominki defro

Od wielu lat toczy się dyskusja o ekologiczności domowych kominków. Ich funkcjonalność oraz użyteczność nie podlega dyskusji. Na przestrzeni ostatnich dekad, kominki udowodniły, że są rentownym i wygodnym rozwiązaniem. Co więcej, nowoczesne kominki rozwinęły funkcje grzewcze. Kominki z płaszczem wodnym lub dystrybucją gorącego powietrza są doskonałym wsparciem dla głównego źródła ciepła. Generuje to oszczędności dla domu.

Kwestia ekologiczności kominków, jest poruszana głównie w okresach grzewczych, kiedy większość kraju walczy ze smogiem. W niektórych regionach Polski, zakazano stosowania kominków. Na szczęście, spór wyjaśniła Unia Europejska, opracowując dyrektywę Ecodesign. Dotyczy ona wymagań energetyczno – emisyjnych kotłów na paliwa stałe oraz kominków (kominki Defrohome z certyfikatem Ecodesign znajdziesz na: https://www.defrohome.pl/s,114,ekologia.html). Wprowadzenie wymagań Ecodesignu ma na celu zmniejszeni emisji gazów cieplarnianych, przy jak minimalnych kosztach wdrożenia i redukcji zużycia energii elektrycznej.

Normy zawarte w Ekoprojekcie

Tradycyjne wkłady kominkowe są traktowane przez Ekoprojekt, jako „urządzenie grzewcze z zamkniętą komora spalania (kominek, piec) opalane innym paliwem niż pellet z drewna prasowanego”. Muszą one spełnić następujące normy:

  •         Emisja PM z nie może przekraczać 40 mg/m3 przy 13% O2.
  •         Emisja OGC nie może przekraczać 120 mgC/m3 przy 13% O2.
  •         Emisja CO nie może przekraczać 1 500 mg/m3 przy 13% O2.
  •         Emisja CO z nie może przekraczać 1 500 mg/m3 przy 13 % O2.
  •         Emisje NOx z nie może przekraczać 200 mg/m3 wyrażanych jako NO2 przy 13 % O2.

Kiedy Ekoprojekt wejdzie w życie? W przypadku domowych urządzeń do spalania biomasy – piecyków, kominków i kuchni, certyfikat Ecodesign będzie obowiązywał od 1 stycznia 2022 r. (rozporządzenie UE 2015/1185).

Sezonowa sprawność energetyczna

Dyrektywa Ecodesign wprowadza jeszcze jedną zmianę. Jest to pojęcie sezonowej sprawności energetycznej. W dużym uproszczeniu jest to sprawność urządzenia z uwzględnionym poborem energii elektrycznej. Do obliczenia takiej sprawności niezbędne jest wyznaczenie wskaźnika ηs – sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym. Uwzględnia się w nim średnią ważoną sprawności użytkowej przy mocy pomniejszonej i nominalnej. Sprawność użytkowa to stosunek wytworzonego ciepła do poboru energii niezbędnej do jego wytworzenia. Ciekawostką jest, że udział mocy, z jaką pracuje kocioł przez większość czasu w ciągu roku jest bardzo wysoki. Ostatni etap to zredukowanie uzyskanej wartości o pobór energii przez urządzenie na potrzeby własne.

Sezonowa sprawność energetyczna dotyczy przede wszystkim kotłów na paliwo stałe. Nie można jednak zapominać, że często nowoczesne kominki są wyposażone w sterowniki i wentylatory, które generują zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Korzyści płynące z Ekoprojektu

Głównym celem i jednocześnie największa zaletą wprowadzenia Ekoprojektu jest ochrona środowiska. Restrykcyjne normy emisyjne z pewnością pomogą w walce ze smogiem. Ponadto, wkłady kominkowe posiadające certyfikat Ecodesign są oszczędne i wydajne. Wiąże się to nie tylko z wyższą sprawnością, ale również z niższym zużyciem paliwa.

Na rynku są dostępne bardzo zróżnicowane rozwiązania. Mowa tu m.in. o wkładach kominkowych (sprawdź produkty Defrohome) czy też kominkach wolnostojących (kominek typu koza). Dzięki temu, możemy dobrać urządzenie do swoich preferencji. Dodając do tego certyfikat Ecodesign otrzymujemy ekologiczne i wydajne źródło ciepła.