Jak ustalić wysokość wynagrodzenia pracownika?

pracownik

Oczekiwania pracowników i pracodawców w kontekście wynagrodzenia są zupełnie inne. Pracownicy najczęściej zawracają uwagę wyłącznie na kwotę netto, jednak pracodawca musi wziąć pod uwagę także pozostałe koszty, związane z zatrudnieniem pracownika. Jak ustalić wysokość pensji, tak aby nie była stratna ani jedna, ani druga strona?

Wynagrodzenie adekwatne do stanowiska

Ogólna zasada mówi, że wynagrodzenie pracownika powinno być adekwatne do:

 • ilości powierzonych obowiązków,
 • odpowiedzialności, jaką ponosi pracownik,
 • wymagań, jakie musi spełnić, aby móc wykonywać poszczególne czynności,
 • uwarunkowań rynkowych- pensja musi wystarczyć na utrzymanie się, a więc przynajmniej na pokrycie średnich, bieżących wydatków.

Są to bardzo ogólne regulacje, które jedynie ukierunkowują na to, jak powinien wyglądać schemat wynagradzania pracowników. Choć nie podają one konkretnych danych liczbowych, to już na pierwszy rzut oka widać, że osoba pracująca na stanowisku samodzielnego księgowego nie może zarabiać tyle samo, co niewykwalifikowany pracownik produkcyjny. Powodem jest znacznie większa odpowiedzialność oraz kompetencje, jakie trzeba posiadać, aby samodzielnie prowadzić księgowość. Jest to tylko przykład, jednak dobitnie pokazuje, jak powinny kształtować się wynagrodzenia w firmie.

Uwarunkowania rynkowe wynagradzania pracowników

Ustalając wynagrodzenie pracownika, należy zastanowić się, jaką pensję mógłby on otrzymać w innej firmie, wykonując podobne obowiązki. Coraz więcej nacisku kładzie się właśnie na aspekt rynkowy, gdyż pracownicy sprawdzają, na jakie wynagrodzenie w swojej branży mogą liczyć. Jeśli zaoferujemy im zbyt niską pensję, najprawdopodobniej trudno będzie znaleźć osobę na konkretne stanowisko. Wysokie wynagrodzenie bywa natomiast bardzo kuszące, niemniej jednak może narazić pracodawcę na swego rodzaju straty materialne. Pamiętajmy, że sytuacja na rynku pracy i wynagrodzeń zmienia się dynamicznie, czego przyczyną jest między innymi szybki wzrost wynagrodzenia minimalnego. Pracodawca stoi więc przed bardzo trudnym zadaniem, jakim jest dopasowanie wysokości wynagrodzeń tak, aby wykwalifikowany pracownik nie czuł się pokrzywdzony i nie chciał zrezygnować z zatrudnienia.

Benefity nie są wynagrodzeniem

W ostatnich latach bardzo popularne stały się różnego rodzaju benefity pracownicze. Pracodawcy najczęściej decydują się zapewnić pracownikom:

 • prywatne ubezpieczenie na życie,
 • prywatne ubezpieczenie medyczne,
 • karnet na siłownię,
 • bony na posiłki,
 • bilety do kina czy innych centrów rozrywki.

Niemniej jednak nie powinniśmy zapominać, że benefity pracownicze nie stanowią części wynagrodzenia, nie mogą też w żaden sposób stanowić rekompensaty na przykład za brak podwyżek. Stosowanie takich praktyk nie jest dobrze odbierane przez pracowników, którzy z benefitów nie zawsze korzystają, natomiast skrupulatnie liczą wynagrodzenie.

Narzuty na wynagrodzenie- o tych należy pamiętać

Pracodawca, ustalając wysokość wynagrodzenia, musi wziąć pod uwagę nie tylko pensję netto, ale również narzuty, które pokrywa z własnej kieszeni. Praca musi zostać odpowiednio wynagrodzona, jednak pracodawca zobowiązany jest również odprowadzić w imieniu pracownika składki ZUS oraz podatek dochodowy. W zależności od wysokości pensji narzuty mogą wynosić od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Warto uwzględnić je w wynagrodzeniu brutto, które najczęściej podawane jest podczas rekrutacji. Jednocześnie pamiętajmy, że dodatkowe potrącenia, takie jak na przykład zajęcia komornicze czy spłata pożyczki zakładowej dotyczą pensji netto i nie są kosztem pracodawcy.

Podwyżki wynagrodzeń – jak ustalać?

Gdy prowadzona jest rekrutacja na konkretne stanowisko, pensja pracownika ustalana jest z góry (czasami może ona podlegać negocjacjom). Niemniej jednak po pewnym czasie większość osób zaczyna domagać się podwyżek. Ważne, aby ustalić regulamin wynagradzania, w tym właśnie przyznawania premii i podwyżek. Bez niego w firmie zapanuje chaos, a pracownicy nie będą wiedzieli, na jakiej podstawie można otrzymać wyższą pensję. Podwyżki i premie najczęściej przyznaje się osobom, które:

 • zatrudnione są w firmie od dłuższego czasu,
 • stale podnoszą swoje kompetencje,
 • sumiennie wykonują swoje obowiązki zawodowe.

Oczywiście, podwyżki wynagrodzeń muszą odpowiadać realiom rynkowym, tak aby pracownicy mieli świadomość, że ich praca jest doceniana i odpowiednio nagradzana. Stabilność wynagrodzeń, a także możliwość otrzymania podwyżki to jedne z powodów, dla których doświadczeni pracownicy chętnie zostają w konkretnej firmie, nie szukając innej pracy.