Gdzie mogą być wykorzystywane silikaty?

silikaty

Na polskim rynku budowlanym istnieje wiele materiałów, które można z powodzeniem wykorzystać do wzniesienia ścian murowanych. Jednym z materiałów ściennych wykorzystywanych do wznoszenia m.in. przegród zewnętrznych, są silikaty. Z jakich surowców powstają, jakie są ich cechy charakterystyczne oraz gdzie z powodzeniem mogą być stosowane?

Czym są silikaty?

Silikaty, ze względu na swój skład surowcowy często nazywane są zamiennie wyrobami wapienno-piaskowymi. Składają się one z mieszaniny piasku kwarcowego, wapna i wody. Najczęściej występują w postaci bloczków silikatowych, jednak dostępne są również elementy o tradycyjnej geometrii, takie jak cegła wapienno piaskowa.

Za właściwości fizyczne silikatów w największej mierze odpowiadają dwa etapy procesu produkcji – etap formowania/prasowania oraz etap autoklawizacji. Na etapie formowania gotowa mieszanka trafia do pras gdzie produkt pod ciśnieniem uzyskuje swoje kształty, ten etap ma wpływ również na finalnie uzyskiwaną klasę wytrzymałości na ściskanie. Natomiast na etapie autoklawizacji materiał poddawany jest utwardzaniu pod działaniem pary wodnej o wysokiej temperaturze (200 stopni Celsjusza) i przy zwiększonym ciśnieniu (1,2 – 1,6 MPa). Otrzymywany produkt cechuje się zwartą strukturą wewnętrzną, wysoką twardością i wysoką wytrzymałością, przez co czasem jest nazywany „sztucznym kamieniem”.

Czym odznaczają się silikaty?

Wysoka wytrzymałość na ściskanie to tylko jedna z cech charakterystycznych silikatów. To dzięki niej można z ich wykorzystaniem murować cieńsze ściany nośne, co sprzyja uzyskiwaniu większej powierzchni użytkowej pomieszczeń mieszkalnych czy gospodarczych.

Elementy silikatowe to bloczki o wysokiej dokładności wymiarowej, dzięki niej przy wznoszeniu ścian można wykonywać jedynie cienką spoinę klejową, co znacząco przyspiesza prowadzenie prac murarskich i ułatwia uzyskanie idealnie gładkich powierzchni ścian.

Obok wysokiej wytrzymałości na ściskanie drugim parametrem charakterystycznym dla elementów silikatowych jest wysoka izolacyjność akustyczna. Jest to jeden z najchętniej wybieranych materiałów przez osoby wymagające wysokiego poziomu ciszy w swoich wnętrzach. Największą ochronę przed hałasem można otrzymać wykorzystując silikaty o podwyższonej gęstości a tym samym podwyższonej izolacyjności akustycznej np. H+H Silikaty z oznaczeniem A deklarowane w klasach gęstości objętościowej od 1,8 – 2,2.

Innymi parametrami bloczków i cegieł wapienno-piaskowych, które są doceniane przez inwestorów są: odporność ogniowa (są to elementy niepalne charakteryzujące się wysoką odpornością na działanie ognia) oraz niska nasiąkliwość i wysoka mrozoodporność.

Wykorzystywanie silikatów

W budownictwie silikaty używane są przede wszystkim do murowania cienkich ścian nośnych o dobrej izolacyjności akustycznej (zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych). Powstawać mogą z nich ściany osłonowe i działowe, fundamentowe i ściany piwnic. A z racji swojej odporności na ogień, doskonale sprawdzają się również przy wznoszeniu przegród przeciwpożarowych.

Dodaj komentarz