Po co wykonuje się badania geotechniczne?

budowa badanie

Badania geotechniczne najczęściej zlecają inwestorzy, bowiem to właśnie dla tej grupy osób są one najistotniejsze. Coraz częściej jednak decydują się na nie też osoby prywatne – zwłaszcza te, które budują dom i chcą wykonać podpiwniczenia. Takie badania pozwalają uzyskać wiele cennych informacji. Jakich? Po co je się wykonuje? Sprawdź to!

Czym są badania geotechniczne?

Przeprowadza je się przede wszystkim po to, aby móc poznać warunki wodno-gruntowe posadowienia obiektów budowlanych.

Dzięki nim uzyskujemy odpowiedzi na pytania takie jak: jaki typ gruntu jest obecny na konkretnym obszarze, jak głęboko są umieszczone poszczególne warstwy gruntu, jaki jest poziom wód gruntowych (i jego wahania), a także czy na danym gruncie możliwa jest budowa obiektów budowlanych. Inwestorzy uzyskują również informacje, jakie należy zastosować fundamenty, aby stworzyć bezpieczny i stabilny budynek.

Badanie geotechniczne nie jest zbyt mocno inwazyjne. Polega na wykonaniu przynajmniej trzech otworów, z których następnie pobiera się próbki gruntu. Odbywa się ono na miejscu, co wynika z faktu, że geolog nie może określić wszystkich parametrów, mając wgląd jedynie do dokumentacji geologicznej. Możemy je zlecić doświadczonej Firmie Geologicznej Felkel & Guś SP. z o.o., która od początku swojej działalności dba o najwyższą jakość usług oraz o zadowolenie klientów.

W jakim celu robi się badania geotechniczne?

Warto tutaj zaznaczyć, że możemy je przeprowadzić na świeżo zakupionej działce, ale także na takiej, którą dopiero zamierzamy kupić. Wykonuje je się głównie w celu uzyskania opinii geotechnicznej, a ta zaś złożona jest z części graficznej i opisowej, w których znajdują się istotne wnioski. Dzięki nim inwestorzy mogą stworzyć poprawne i bezpieczne fundamenty domu. Badania geotechniczne informują między innymi, czy możliwe jest podpiwniczenie budynku, zbudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków i tak dalej.