Kto buduje obiekty kubaturowe i co je wyróżnia?

obiekty kubaturowe

Przepisy Prawa Budowlanego nie określają, czym są budynki kubaturowe. Jednak znaczna część inwestorów decyduje się na lokowanie kapitału w ich budowę. Stąd warto wyjaśnić, czym odznacza się ten rodzaj budownictwa i kto zajmuje się wznoszeniem tego typu obiektów.

Budownictwo kubaturowe w świetle obowiązujących przepisów

Przepisy Prawa Budowlanego nie obejmują kwestii takich jak budownictwo kubaturowe. Można tam znaleźć wytyczne, jakie budynki wymagają pozwolenia na budowę i które można wybudować tylko na podstawie zgłoszenia tego faktu do adekwatnego urzędu.

Jednak nie znaczy to, że w polskim prawie nie odnajdziemy definicji tego typu budownictwa. Została ona zawarta w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lutego 2014 r. Podano w nim, że główną cechą wyróżniającą ten rodzaj obiektów jest ich objętość. Przy czym mogą być one wybudowane trwale lub tymczasowo. Są to więc nieruchomości o parametrze objętościowym. Nie istnieje jednak ich jasna kwalifikacja, stąd każdy przypadek ocenia się indywidualnie.

Więcej na temat budownictwa kubaturowego dowiesz się tutaj: https://www.erbud.pl/budownictwo-kubaturowe

Obiekty kubaturowe — jakie rodzaje można wyodrębnić?

Przyjęcie parametru objętościowego jako najistotniejszej kwestii wyróżniającej obiekty kubaturowe sprawia, że jest to bardzo rozległa grupa nieruchomości. Mogą to być:

  • sklepy, supermarkety, galerie handlowe;
  • biurowce;
  • budynki mieszkalne;
  • bloki;
  • hotele;
  • obiekty użyteczności społecznej np. szpitale;
  • inne budynki użyteczności publicznej.

Zalicza się do nich też budowle przemysłowe, które stanowią jednak osobną gałąź w budownictwie.

Przy projektowaniu budynków kubaturowych bardzo ważne jest spełnienie wymogów objętościowych. Inaczej dana nieruchomość nie zostanie w świetle prawa zaliczona do tego rodzaju budownictwa.

Przy wyliczaniu kubatury nie bierze się pod uwagę pewnych części składowych budowli np. schodów. Konieczne jest jednak uwzględnienie pomieszczeń dodatkowych, czyli tzw. dobudówki. Są to więc dość trudne rachunki, które, wraz z budową, warto powierzyć profesjonalnej firmie.

Jakie firmy tworzą budownictwo kubaturowe?

W większości przypadków budynki kubaturowe są projektowane i wznoszone przez firmy budowlane. Wyjątkiem są obiekty sanitarne lub użyteczności publicznej. Wówczas ich tworzeniem zajmuje się generalny wykonawca budownictwa kubaturowego. Taki podmiot ma odpowiednie doświadczenia, zatrudnia wykształconych specjalistów oraz posiada wszystkie wymagane zezwolenia.

Najczęściej generalny wykonawca otrzymuje zlecenia od inwestorów, którzy dysponują odpowiednim budżetem i zamawiają budowę takich nieruchomości w celu ich wynajmu lub sprzedaży osobom prywatnym, firmom lub organom państwowym.

Obiekty kubaturowe a liniowe. Podsumowanie

Najważniejszą cechą, jaka odróżnia obiekty kubaturowe od liniowych, jest parametr objętościowy. W przypadku tych drugich liczy się ich długości.

Projektowanie nieruchomości wraz z liczeniem kubatury oraz jej budowę najlepiej powierzyć generalnemu wykonawcy budownictwa kubaturowego. Będziesz miał wówczas pewność, że wynajęta firma budowlana wykona zlecenie w profesjonalny sposób, ze względu na to, że posiada odpowiednie doświadczenia, fachowców i zezwolenia.