Jakie korzyści możemy czerpać z kompensacji mocy biernej

Jak zmniejszyć rachunek za prąd - o kompensacji mocy biernej

Kompensacja mocy biernej pozwala na zmniejszenie współczynnika mocy co znacznie wydłuża żywotność kabli i innych elementów sieci zasilającej. To również sposób na oszczędności, szczególnie w obecnych czasach, gdy ceny prądu nieustannie szybują w górę. Pozostaje pytanie w jaki sposób doprowadzić do kompensacji i jakie dokładnie korzyści może ona przynieść? Wszystko to znajdziesz w dalszej części tekstu.

Czym jest energia bierna i jej kompensacja?

Każdy z odbiorców energii elektrycznej jest zobowiązany rozliczać się z jej zużycia na podstawie wskaźników licznika. Urządzenie to pokazuje zarówno zużycie energii czynnej jak i biernej. Moc bierna jest niezbędna do działania silników oraz transformatorów, jednak energia ta nie jest zużywana przez żadne urządzenie a krąży pomiędzy elektrownią a odbiorcą. Jeśli mocy tej jest w obwodzie zbyt dużo niezbędne jest zainstalowanie dodatkowych urządzeń pobierających równocześnie moc bierną i zwiększających rachunki za prąd. Dodatkowo zmniejsza się wtedy przepustowość sieci zasilającej a napięcie w liniach zasilających znacznie spada. Problem ten może rozwiązać kompensacja mocy biernej, czyli zainstalowanie odpowiednich urządzeń zmniejszających moc bierną.

O kompensacji mocy biernej przeczytasz w artykule firmy elektrycznej z Olkusza, TRE-ELEKTRYK pod następującym adresem: https://www.treelektryk.pl/jak-obnizyc-rachunek-za-prad.html, gdzie omówiono wpływ mocy biernej i jej kompensację na wysokość faktury do opłacenia za prąd oraz szczegółowo opisano jak ją wykonać.

Jak doprowadzić do kompensacji energii biernej?

Kompensacja mocy biernej może odbywać się na dwa sposoby. Pierwszy z nich to próba poprawy parametrów w naturalny sposób i dobór silników o właściwej mocy oraz zamiana jednostek nieobciążonych na mniejsze. Przy tym sposobie należy również stale pamiętać o wyłączaniu urządzeń w przerwach od pracy. Metoda ta sprawdzi się jednak tylko w tych gospodarstwach domowych, które nie posiadają zbyt wiele urządzeń wpiętych do sieci. Drugi sposób kompensacji zakłada użycie specjalnych urządzeń takich jak baterie kondensatorów i baterie dławików indukcyjnych. Mają one za zadanie wytwarzać przeciwną energię bierną w granicach odbiornika co ogranicza potrzebę transportowania jej przez sieć elektroenergetyczną. Warto również wspomnieć, że kompensacja energii biernej może mieć trzy różne formy:

  • indywidualną – pozwala ograniczyć pobieranie mocy biernej w pojedynczych urządzeniach. Do tego zadania wykorzystuje się głównie baterie nieregulowane,
  • grupową – służy poprawie parametrów pewnych części sieci. Korzysta się tutaj z baterii automatycznych sterowanych oraz regulatorów mocy biernej,
  • centralną – jest to przypadek gdy stosuje się jedno urządzenie dla kompensacji całej sieci.

Wybór metody kompensacji uzależniony jest od indywidualnych potrzeb gospodarstwa domowego oraz od cech jakie posiada dana sieć.

Jak zmniejszyć rachunek za prąd - o kompensacji mocy biernej

Korzyści z kompensacji mocy biernej

Kompensacja mocy biernej to sposób na spore oszczędności wydatków energetycznych a co za tym idzie również zmniejszenie rachunków za prąd. Dzieje się tak, ponieważ w jednym z  rozporządzeń Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 20011 roku ustalono, że gospodarstwa, które przekroczą dopuszczalny poziom pobranej mocy zostaną obarczone dodatkową opłatą. Kompensacja mocy biernej eliminuje ten problem, bowiem energia bierna zostaje ograniczona a dodatkowe abonamenty i opłaty zostają wykreślone z naszego rachunku na długo. Kompensacja mocy biernej to również zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich domowników, bowiem zwiększa ona znacznie niezawodność układu zasilającego a to przekłada się na ograniczenie awarii i wypadków z użyciem tych urządzeń, które podłączone są do prądu oraz praktycznie likwiduje problem spięć. Ochronie ulegają wtedy również wszelkie kable i układy, które nie zużywają się już tak szybko.