Ekspertyzy budowlane – nie tylko wtedy, kiedy są niezbędne

ekspertyzy budowlane

Przepisy wymieniają kilka szczególnych przypadków, w których koniecznością jest zlecenie ekspertyz budowlanych w określonym zakresie. Jednak mniej lub bardziej rozległe analizy warto też zlecić w kilku przypadkach, w których nie wynika to wprost z obowiązującego prawa.

Ekspertyzy budowlane a zakup nieruchomości

Rzeczoznawca budowlany kojarzy się głównie z transakcjami na rynku nieruchomości komercyjnych, gdzie zresztą przeprowadzenie dodatkowych badań jest niekiedy wymagane także przez banki finansujące zakup. Warto jednak pamiętać także o możliwości przygotowania ekspertyzy w przypadku budynków mieszkalnych. Kupując dom na rynku wtórnym, można się dzięki takiej ekspertyzie upewnić co do poziomu strat ciepła czy nawet zużycia materiałów konstrukcyjnych. Te dane często stanowią podstawę do negocjacji cen, a zdarza się, że w związku z wynikami ekspertyzy okazuje się, że zakup wcale nie będzie atrakcyjny.

Rzeczoznawca budowlany pomoże przy remoncie

W przypadku remontów o ekspertyzach budowlanych można mówić w dwóch aspektach. Po pierwsze, planując bardziej rozległe remonty, warto zlecić na przykład ekspertyzę w sprawie wydajności energetycznej albo ochrony ppoż., a po drugie – po remoncie rzeczoznawca budowlany może zaopiniować, czy prace zostały przeprowadzone zgodnie z konkretnymi normami i sztuką budownictwa. To o tyle istotne, że bardzo często remonty nie ograniczają się przecież do wymiany powłok malarskich, ale mogą ingerować w substancję trwałą lub przynajmniej krytyczne instalacje.

Ekspertyzy rzeczoznawców na potrzeby ubezpieczeń

Ten temat jest jeszcze szerszy, bo z jednej strony są takie firmy ubezpieczeniowe i warianty ubezpieczeń, w których określone ekspertyzy będą konieczne, a są i takie, gdzie wprawdzie konieczności nie ma, ale ekspertyza pozwala na przykład skorzystać z lepszej wyceny ubezpieczenia. Jest też taka możliwość, że choć zasadniczo ubezpieczyciel nie będzie wymagał zlecenia ekspertyzy, to w praktyce dopiero opinia rzeczoznawcy budowlanego pozwoli przygotować ofertę. Może to dotyczyć starszych obiektów ubezpieczanych pod pewnymi dodatkowymi warunkami albo nawet nie ubezpieczeń samego budynku, tylko choćby ruchomości, które będzie można ubezpieczyć tylko pod warunkiem, że budynek spełni określone normy bezpieczeństwa ppoż.

Warto w sobie generalnie wyrobić przekonanie o tym, że rzeczoznawca budowlany jako ekspert, może służyć pomocą nie tylko wtedy, kiedy wynika to wprost z przepisów. Jest wiele sytuacji, w których ekspertyzy nie są konieczne, ale mogą być bardzo pomocne.