Czy do rozbiórki jest potrzebne zezwolenie?

rozbiórki zezwolenie

Rozbiórka starego budynku nie zawsze okaże się szybka i bezproblemowa. Nawet pomimo posiadania niezbędnego sprzętu. W niektórych sytuacjach konieczne jest bowiem spełnienie szeregu formalności, które warto zostawić profesjonalistom.

Dlaczego? Ponieważ rozbiórki bez zwrócenia uwagi na obowiązujące przepisy mogą doprowadzić do nałożenia wysokich kar finansowych – mowa tu zarówno o firmach budowlanych, jak i osobach prywatnych. Szczególnie problematyczne wydaje się konieczność uzyskania pozwolenia. Co istotne – jest ono potrzebne, ale nie zawsze! Z tego powodu warto przed rozpoczęciem prac dokładnie zapoznać się z najważniejszymi zasadami w tym zakresie.

Pozwolenie na rozbiórkę – kiedy jest wymagane, a kiedy nie?

Sytuacja okaże się klarowna wówczas, gdy wskażemy na wszystkie sytuacje, w których to pozwolenie na rozbiórki jest potrzebne. Poniższa lista rozwieje wszelkie wątpliwości. Stanie się one również pewnym drogowskazem dla osób planujących tego typu prace.

  • Bezwzględny obowiązek uzyskania pozwolenia dotyczy budynków, które znajdują się w rejestrze zabytków. Trzeba je z niego wykreślić, co nie jest łatwe.
  • Pozwolenie na rozbiórki jest wymagane także wówczas, gdy wysokość budowli jest większa niż 8 metrów. Tyczy się to na przykład bloków wchodzących w skład dawnego osiedla mieszkaniowego.
  • Trudności pojawią się również wtedy, gdy budynek znajduje się zbyt blisko granicy działki. Odległość ta powinna wynosić co najmniej połowę jego wysokości. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony, potrzebne będzie pozwolenie.

W każdej innej sytuacji rozbiórki mogą odbywać się bez konieczności załatwiania skomplikowanych formalności. Dotyczy to też sytuacji, kiedy to usunięty ma zostać budynek, który powstał bez konieczności ubiegania się o pozwolenie. Należy jednak pamiętać, że rozbiórka nie może stanowić zagrożenia dla środowiska, warunków sanitarnych, a także stosunków wodnych. Jak więc widać, całym procesem powinni zajmować się profesjonaliści.

Zapraszamy po więcej informacji: rozbiórki Zabrze.