Zabezpieczenie wykopów – od jakiej głębokości? Co o zabezpieczaniu wykopów mówią przepisy?

koparka

Przechodząc przez plac budowy, być może niejednokrotnie zastanawiałeś się, jakie zasady bezpieczeństwa stosowane są w przypadku wykopów. Czy są jakieś specjalne procedury, mówiące o tym, jak zabezpieczać wykopy? I co o zabezpieczaniu wykopów mówi prawo?

Dlaczego wykopy trzeba zabezpieczać?

Wykopy, szczególnie te, głębsze, tworzone na przykład pod fundamenty domu, mogą stanowić zagrożenie, zarówno dla osób postronnych, jak i pracowników budowy. Wykopy to dziura w ziemi, do której może wpaść niepowołana osoba, dlatego też należy je zabezpieczyć w najdokładniejszy możliwy sposób. Wszystkie parametry dookreślone są bardzo konkretnie w przepisach prawnych.

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy sporządzić dokładny plan, który będzie określał głębokość i wielkość wykopów. Następnie, już po ich wykonaniu, ale także w trakcie prac, należy dobrać konkretne, wskazane w regulacjach zabezpieczenia. Odpowiednie zabezpieczenie wykopów to jedna z usług firmy Keller. O tym, w jaki sposób sprawy zabezpieczeń regulują przepisy przeczytasz poniżej.

Przepisy mówiące o zabezpieczaniu wykopów

Jak już zostało wspomniane, wykopy, szczególnie te głębokie, stanowią potencjalne zagrożenie. Przepisy mówią, że należy je zabezpieczyć w taki sposób, aby uniemożliwić zarówno osobom postronnym, jak i pracownikom wpadnięcie do wykopu. Dodatkowo, do każdego wykopu o głębokości powyżej 1 metra należy zorganizować specjalne wejście oraz wyjście. Odległość pomiędzy zejściami do wykopu nie może być natomiast większa niż 20 metrów.

Dodatkowo, każdy wykop powinien być wyposażony w bariery ochronne odgradzające przestrzeń wykopów i resztę budowy.

W kwestii bezpieczeństwa kluczowe jest również rozplanowanie miejsca inwestycji. Według przepisów BHP, również odległość od dróg należy ocenić względem nośności gleby. W przypadku gruntu o nieodpowiedniej gęstości, odległość musi być na tyle duża, żeby zapobiec możliwości osuwania się gruntu.

Jak bezpiecznie wykonywać wykopy?

Każda inwestycja, w której zaplanowane są wykopy, musi być najpierw dokładnie zaplanowana. W planie należy ująć takie parametry jak nośność gleby, odległość od wód oraz dróg czy innych budowli. Dobranie właściwych parametrów jest podstawą, która pomoże w tym, aby cała inwestycja przebiegła bezpiecznie i sprawnie.

Równie ważna jest cała organizacja przestrzeni poza wykopami. Na całym terenie budowy powinny być wyznaczone specjalne ścieżki dojazdowe oraz ruchu pieszego, które pozwolą dostać się pracownikom na konkretne miejsce. Powinny być one odpowiednio oznaczone tak, aby nikt nie miał wątpliwości, w którą stronę się udać, oraz oczywiście co do tego, która droga przeznaczona jest dla pojazdów, a która dla pieszych.

Każdego pracownika, pracującego zarówno przy wykopach, jaki i na terenie, na którym się one znajdują, należy dokładnie przeszkolić. Nie ma tutaj znaczenia stanowisko i doświadczenie – odpowiednio wykonany instruktaż może uratować niejedną osobę przed potencjalnym wypadkiem.