Kasa fiskalna dla architekta – obowiązkowa czy nie?

kasy fiskalne

Podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i sprzedają zarówno towary, jak i usługi osobom fizycznym, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, jak również rolnikom ryczałtowym, zobowiązani są ewidencjonować dokonywany obrót przy pomocy kasy fiskalnej. Są do tego zobligowani na mocy ustawy o podatku od towarów i usług. Czy posiadanie kasy fiskalnej jest obowiązkowe również w przypadku architektów?

Kwestia obowiązku posiadania kasy fiskalnej

Jednym z podstawowych kryteriów, które decydują o tym, czy dany podmiot ma obowiązek stosowania kas rejestrujących podczas ewidencji sprzedaży, jest status nabywcy. Jeśli firma danego architekta realizuje projekty na rzecz osób fizycznych, które nie mają własnej działalności gospodarczej lub są rolnikami będącymi na ryczałcie, to ma miejsce niekwestionowany obowiązek stosowania kas fiskalnych. Rozporządzenie Ministra Finansów, które podaje wyjątki od obowiązku posiadania kas rejestrujących, przewiduje kilka działalności, w przypadku których nigdy nie nastąpi zwolnienie z tego obowiązku. Jest tak chociażby w przypadku przewozów osób, wykonywania napraw samochodów czy też doradztwa podatkowego. Kasy fiskalne muszą posiadać prawnicy, lekarze oraz osoby zajmujące się doradztwem podatkowym. Z obowiązku posiadania kasy nie są także zwolnieni fryzjerzy, kosmetyczki oraz właściciele firm z branży rozrywkowej. Na liście tej nie znajdują się jednak usługi architektów. W pewnych okolicznościach mogą zatem oni skorzystać ze zwolnień z ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy fiskalnej. W jakich sytuacjach może się tak stać?

Wyjątki od reguły

istnieją dwa rodzaje zwolnień które pozwalają zgodnie z prawem uchylić się od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Jest to zwolnienie przedmiotowe oraz podmiotowe. W pierwszym przypadku możliwe jest niekorzystanie z kasy fiskalnej dzięki wymienionej wcześniej liście działalności, zobowiązanych do jej posiadania. Nie znajdowanie się na niej może być argumentem, który przy pewnych dodatkowych okolicznościach ułatwi udokumentowanie braku obowiązku do rozliczania się przy pomocy kasy. W przypadku zwolnienia podmiotowego znaczenie ma natomiast wysokość osiąganego obrotu. Jeżeli klienci dokonywali danemu architektowi wpłaty w całości przelewem, wykonanym przez bankowość internetową, albo za pośrednictwem poczty, to wówczas również nie ma obowiązku ewidencjonowania obrotu kasą fiskalną.

Lepiej być przy kasie

W przypadku lwiej części architektów posiadanie kasy fiskalnej okaże się jednak obowiązkowe, i zachodzi obawa, iż nie uda się im znaleźć wyjątków, które pozwolą uniknąć rozliczania się przy pomocy tego urządzenia. Nigdy też nie wiadomo, którzy klienci zdecydują się na uiszczenie opłaty na miejscu w biurze, a którzy będą chcieli dokonać tego przelewem, lepiej jest więc posiadać takie urządzenie jak kasa fiskalna.