Jak właściwie ocieplić poddasze?

ocieplenie poddasza

Właściwe ocieplenie poddasza ma zasadnicze znaczenie przede wszystkim dla dobrej cyrkulacji powietrza w budynku przy jednoczesnym zatrzymaniu uciekającego ciepła. Jest to nie mniej ważne zadanie, co odpowiednia izolacja termiczna ścian. Szacuje się że przy złej izolacji i niewłaściwym ociepleniu dachu może uciekać nawet do 25% ciepła. Podpowiadamy, jakie są podstawowe zasady ocieplania poddasza.

Zacznij od sprawdzenia stanu dachu.

Bardzo ważne dla jakości przyszłych prac ociepleniowych dachu jest sprawdzenie, czy nie ma ewentualnych zagrzybień na powierzchni drewnianej konstrukcji, a także wykluczenie możliwej obecności owadów, bytujących w drewnie. Obowiązkowa jest również ocena stanu konstrukcji dachu i wykluczenie możliwych zgięć, popękań i innych uszkodzeń. Należy też sprawdzić szczelność pokrycia i podkładu, a także w kierunku śladów zacieków. Warto również wymierzyć, czy ułożenie ocieplenia nadmiernie nie obniży części użytkowej, co jest szczególnie ważne przy ocieplaniu strychu. Zaleca się ponadto sprawdzenie, czy na poddaszu są poprowadzone wszystkie potrzebne instalacje.

Oczywiście wszystkie znalezione usterki w konstrukcji dachu należy niezwłocznie usunąć przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac ociepleniowych, gdyż mogą one przyczynić się w przyszłości do zniszczenia warstwy ociepleniowej i w konsekwencji – ucieczki ciepła. Przy tak poważnych skutkach, konieczna może się okazać rozbiórka całej warstwy termoizolacyjnej, usunięcie wszelkich wad i usterek, a następnie położenie nowej warstwy materiału ociepleniowego. Koszt takiego przedsięwzięcia w zasadzie podwoiłby czas zwracania się inwestycji.

Zadbaj o odpowiednią wentylację dachu.

Przy ocieplaniu dachunależy zapewnić odpowiednią wentylację nad warstwą termoizolacyjną. Konieczne jest zrobienie wlotów w okapie, a także wylotów powietrza cyrkulacyjnego w pokryciu. W przypadku pokrycia dachu papą, gontem bitumicznym lub blachodachówką, należy pomyśleć o wstawieniu odpowiednich do rodzaju pokrycia gąsiorów wentylacyjnych i wykonać pod nimi szczeliny w deskowaniu, w przeciwnym wypadku nie zapewnimy właściwej wentylacji w przestrzeni pod deskowaniem.

Należy przyjąć, że powierzchnia otworów wentylacyjnych – przy okapie na wlocie oraz w kalenicy na wylocie – nie może być mniejsza niż 250 cm2 na metr długości dachu. Wynika z tego, że wymiary ciągłej szczeliny powinny mieć co najmniej 2,5 cm.

Niezbędne materiały i narzędzia.

Materiały potrzebne do ocieplenia dachu układane są warstwowo, a kolejność ich ułożenia ma istotne znaczenie dla powodzenia inwestycji. Ilość tych materiałów jest łatwa do ustalenia, ponieważ są one układane na całej powierzchni, którą łatwo zmierzyć. Odpowiednia wełna mineralna potrzebna jest w dwóch grubościach, jedna – do ocieplenia między krokwiami, szacunkowo 10-15 cm, druga – jako uzupełnienie, grubości ok. 10 cm (w zależności od miejsca jakim dysponujemy na stelażu). Należy również zaopatrzyć się w odpowiednią ilość folii o wysokim współczynniku paroprzepuszczalności, a także w folię paroszczelną – obie sprzedawane w rolkach. Do stelaża pod pokrycie ocieplenia będą potrzebne profile konstrukcyjne w odcinkach po 3-4 m., których łączna długość powinna wynikać z długości dachu pomnożonej przez liczbę poziomów profili. Do samego montażu stelaża niezbędne będą łączniki do profili, wkręty mocujące oraz pchełki do uchwytów ES niezbędne do montażu profili. Do zamontowania pokrycia ocieplenia konieczne będą płyty, wkręty taśma do zbrojenia spoin, masa szpachlowa i akrylowa (zalecana do elastycznych połączeń płyt).

Dla idealnych rezultatów prac termoizolacyjnych ważne jest stosowanie materiałów od sprawdzonych dostawców. Firma Kabex oferuje wysokiej jakości materiały i fachową obsługę.