Czy dom może być „akumulatorem” ciepła?

dom

Konieczność budowy domów o niemal zerowym zużyciu energii konwencjonalnej powoduje, że coraz więcej uwagi inwestorzy poświęcają kwestii akumulacji ciepła w obiektach. Głównym założeniem podczas budowy energooszczędnego, pasywnego czy coraz częściej zeroenergetycznego domu jest ograniczenie do absolutnego minimum energii niezbędnej do ogrzania obiektu, przygotowania ciepłej wody użytkowej, zasilania wentylacji i urządzeń elektrycznych. Czy wiesz, że w niektórych ścianach można zatrzymywać ciepło przez dłuższy okres czasu i tym samym zmniejszać potrzebę ogrzewania pomieszczeń tradycyjnymi sposobami?

Ciepłe przegrody zewnętrzne

Podczas wznoszenia domu o możliwie jak najmniejszym zużyciu ciepła trzeba wybrać odpowiedni projekt i realizować go z wykorzystaniem dobrze dobranych materiałów budowlanych. Ważną rolę w ochronie cieplnej budynku pełnią przegrody – głównie ściany zewnętrzne, aby jak najlepiej spełniały swoją rolę warto by nie tylko charakteryzowały się odpowiednią wartością współczynnika przenikania ciepła ale również by były wzniesione z materiałów o dużej akumulacyjności cieplnej. Akumulacyjność cieplna, to cecha fizyczna materiału, która pozwala na gromadzenie się ciepła w przegrodzie. W ścianach akumuluje się ciepło powstające w wyniku nagrzewania wnętrza obiektu, a następnie jest ono stopniowo oddawane w momencie wychładzania wnętrza lub wystąpienia przerw w dostawie ogrzewania. Przegrody charakteryzujące się wysoką akumulacyjnością pozwalają na utrzymywanie stabilnej temperatury.

Jakie materiały budowlane mają najwyższą akumulacyjność cieplną?

Pojęcie akumulacyjności cieplnej jest ściśle związane z budynkami o masywnej konstrukcji. Lekkie szkieletowe obiekty, o niewielkiej bezwładności pozwalają na znacznie szybsze nagrzanie wnętrz ale jednocześnie na szybkie ich wychłodzenie. Dlatego chcąc wykorzystać zjawisko gromadzenia ciepła w przegrodzie zdecydować należałoby się na masywną murowaną konstrukcję, której ściany zostaną wykonane z materiałów pozwalających na akumulację ciepła, charakteryzujących się dużą bezwładnością cieplną.

Do materiałów budowlanych doskonale nadających się do wznoszenia obiektów o niskim (lub zerowym) zużyciu energii zalicza się elementy Systemu Budowy H+H. Zarówno beton komórkowy jak i silikaty dają możliwość wznoszenia przegród o dobrej izolacyjności cieplnej i wysokiej akumulacyjności, dzięki, którym stworzenie przyjaznych i komfortowych domów i mieszkań staje się wyjątkowo proste.