Oświetlenie awaryjne – w trosce o bezpieczeństwo

oświetlenie awaryjne

Nowoczesne oświetlenie awaryjne stosowane jest przy braku oświetlenia podstawowego, na przykład do zapewnienia bezpiecznej ewakuacji ludzi z budynku.

Odpowiednie oświetlenie awaryjne powinno znaleźć się w każdym budynku, gdy wymagają tego przepisy prawa. Tego rodzaju oświetlenie pozwala na uzyskanie maksymalnego bezpieczeństwa osób, gdy podstawowe oświetlenie nie działa.

W Polsce oświetlenie awaryjne musi być montowane w określonych rodzajach budynku, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Dokładne kwestie dotyczące oświetlenia tego typu reguluje również norma PN-EN 1838 (Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne).

Jakie rodzaje oświetlenia awaryjnego znajdują się w użyciu? Jak dobrać odpowiednie oświetlenie tego typu do konkretnych budynków? W końcu, gdzie można je zakupić?

Rodzaje oświetlenia awaryjnego

Zgodnie z przytoczoną powyżej normą, oświetlenie awaryjne dzielone jest na kilka różnych kategorii w zależności od jego typu oraz przeznaczenia.

Oświetlenie awaryjne może być podzielone na dwie kategorie:

 • oświetlenie awaryjne ewakuacyjne – ma ono pozwolić na bezpieczną ewakuację zagrożonej przestrzeni
 • oświetlenie awaryjne zapasowe – umożliwia ono korzystanie z oświetlenia zapasowego wtedy, gdy to podstawowe nie działa, pozwala na prowadzenie normalnych czynności w niezmienny sposób

Dodatkowo, przepisy wyróżniają trzy główne rodzaje oświetlenia ewakuacyjnego, wśród których znajdują się:

 • oświetlenie drogi ewakuacyjnej – ten rodzaj oświetlenia awaryjnego służy to oświetlenia dróg ewakuacji, w tym także może ono służyć do łatwiejszego zlokalizowania sprzętu przeciwpożarowego
 • oświetlenie strefy otwartej – określane jest ono także jako oświetlenie antypaniczne, ma ono zminimalizować ryzyko powstania paniki w strefach otwartych, a także zapewnić właściwe oświetlenie w dojściu do dróg ewakuacyjnych
 • oświetlenie strefy wysokiego ryzyka – ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa tym osobom, które biorą udział w procesach potencjalnie niebezpiecznych, znajdujących się w niebezpiecznych sytuacjach

Rozmieszczenie oświetlenia awaryjnego

W przepisach możemy znaleźć dokładne informacje o tym, jak powinno być rozmieszczone oświetlenie awaryjne. Powinno być ono montowane tak, aby uzyskać optymalne warunki oświetleniowe i tym samym zapewnić osobom właściwe bezpieczeństwo.

Przepisy wskazują, że oświetlenie awaryjne:

 • powinno dokładnie oznaczać zmiany kierunku ewakuacji przez właściwe umiejscowienie lamp
 • powinno odpowiednio doświetlać schody, aby ich stopnie były dobrze widoczne
 • powinno zaznaczać stopnie i pochyłości, aby zminimalizować ryzyko potknięcia się
 • powinno podświetlać wyposażenie przeciwpożarowe oraz punkty pierwszej pomocy
 • powinny oświetlać dobrze drzwi wejściowe – wewnętrzne oraz zewnętrzne

Właściwe rozmieszczenie oświetlenia awaryjnego, a także oświetlenia antypanicznego pozwala wtedy na uzyskanie maksymalnego bezpieczeństwa w razie nieprzewidzianych zdarzeń wymagających ewakuacji.

Oświetlenie awaryjne – szeroka gama produktów do wyboru

Aktualnie producenci oświetlenia awaryjnego mogą dostarczyć różnego rodzaju wyposażenie pozwalające na stworzenie sprawnego, niezawodnego systemu oświetleniowego.

W skład systemów oświetlenia awaryjnego wchodzą między innymi:

 • systemy monitorowania oświetlenia awaryjnego
 • oprawy ewakuacyjne i awaryjne różnych typów
 • centralne baterie
 • piktogramy prezentujące drogę ewakuacyjną, miejsca z wyposażeniem przeciwpożarowym, punkty pierwszej pomocy
 • systemy wizualizacji oświetlenia awaryjnego
 • akcesoria montażowe – uchwyty, osłony

Dobór odpowiedniego rodzaju wyposażenia tego typu pozwala na przygotowanie systemu zapewniającego maksymalne parametry pracy – gwarantującego właściwe zabezpieczenie dla osób, a także minimalizujące ryzyko pojawienia się paniki.

Najlepiej skorzystać z usług firm specjalizujących się w projektowaniu oświetlenia awaryjnego, które będą mogły przygotować właściwy plan instalacji, zamontować ją, a także zagwarantują wsparcie techniczne – serwis i konserwację.

Artykuł powstał we współpracy z firmą TM TECHNOLOGIE z Morawicy.