Gdzie i w jaki sposób stosowane są nadproża?

nadproża zbrojone

W budynkach o różnym przeznaczeniu, w tym również w domach jednorodzinnych, wykorzystywanych jest wiele rozwiązań konstrukcyjnych. Jednym z istotnych elementów konstrukcyjnych występujących w każdym typie budownictwa są nadproża. Czym one są i jaką funkcję spełniają?

Czym są nadproża?

Belka nadprożowa czy też nadproże okienne lub drzwiowe to ważne elementy konstrukcyjne domu. Są one stosowane nad otworami konstruowanymi w ścianach. Nadproża wykonuje się przy otworach w ścianach (czy wykuszach), takich jak okna, drzwi, przejścia oraz w przypadku otwartych przestrzeni w murach, które są zlokalizowane między wnętrzami domu.

Każdy otwór wykonywany w ścianie stanowi miejsce znacznego jej osłabienia, dlatego podstawowym zadaniem nadproży jest bezpieczne przenoszenie obciążeń i tym samym zapewnienie bezpieczeństwa otworom okiennym czy drzwiowym. Zastosowanie nadproży będących elementem konstrukcyjnym pozwala na zapewnienie wysokiej wytrzymałości przegrodom oraz na zniwelowanie negatywnych skutków nierównomiernego obciążenia ściany.

Rodzaje nadproży

Istnieje wiele rozwiązań nadproży. Mogą to być np. nadproża zespolone, prefabrykowane lub wykonywane w szalunku traconym. Jednak wciąż popularnym rozwiązaniem pozostają nadproża żelbetowe wykonywane na budowie (zbrojone prętami ze stali żebrowanej, następnie zalewane betonem we wcześniej przygotowanej formie).

W przypadku przegród wykonanych z betonu komórkowego H+H naturalnym ich uzupełnieniem będą belki nadprożowe prefabrykowane zbrojone (lub niezbrojone TEMPO N), które podobnie jak wszystkie elementy z betonu komórkowego charakteryzują się bardzo wysoką izolacyjnością termiczną. Cecha ta powoduje, że wznoszona przegroda jest jednorodna pod względem cieplnym, dzięki czemu można zapobiegać pojawieniu się mostków termicznych na poziomie nadproża. Dodatkowo osiąga się jednolitą powierzchnię przygotowaną pod warstwę tynku.

Zastosowane nadproży prefabrykowanych, to brak konieczności wykonywania szalunku i betonowania – nadproża z betonu komórkowego wystarczy odpowiednio osadzić w konstrukcji muru i połączyć przy użyciu zaprawy cienkowarstwowej jak inne elementy przegrody. Bezpośrednio po zamontowaniu nadproża możliwa jest kontynuacja dalszych robót murarskich i nie ma potrzeby odczekania okresu wiązania betonu, co przyspiesza prace poprzez rezygnację z zapewnienia koniecznej przerwy technologicznej.